Loty zapoznawczych w tandemie

1. Rezerwując lot zapoznawczy w tandemie, potwierdzasz, że zapoznałeś/aś się z niniejszym regulaminem i akceptujesz jego treść.

2. Właścicielem serwisu oraz strony internetowej Parastyle Paweł Grzybowski z siedzibą w Przemyślu 37-700 przy ul. Generała Stanisława Maczka 4, NIP: 813 321 53 53

3. Rozliczenia transakcji Blik lub przelewu bankowego w tytule podając numer vouchera

4. Kupujący oraz posiadacz vouchera wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w realizacji zamówienia celach marketingowych przez właściciela serwisu, oraz strony internetowej Parastyle Paweł Grzybowski z siedzibą w Przemyślu 37-700 przy ul. Generała Stanisława Maczka 4, NIP: 813 321 53 53 oraz podmioty współpracujące, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Parastyle Paweł Grzybowski oraz podmioty współpracujące. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt.3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie, oraz usuwanie.

5. Jeżeli jesteś niezadowolony z zakupu bądź kupiłeś zbyt dużą liczbę voucherów, zgodnie z ustawą o warunkach zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną (Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.))., możesz dokonać zwrotu w terminie 14 dni od dnia zakupu, o ile voucher nie został przez Ciebie wykorzystany lub spersonalizowany.

6. Po dokonaniu zakupu można dokonać rezerwacji terminu lotu. W przypadku nieodwołania rezerwacji z minimum 48-godz. wyprzedzeniem voucher przepada. Można dokonać anulacji rezerwacji oraz wybrania nowego terminu tylko jeden raz, ale z min 48-godzinnym wyprzedzeniem. Po ustaleniu terminu lotu w przypadku gdy Klient nie stawi się na lot, voucher traci ważność. Nie można dokonać zmiany terminu ze względu na nieodpowiadające miejsce lotu. W celu ostatecznego potwierdzenia możliwości lotu ze względu na prognozę pogody proszę o kontakt telefoniczny w godzinach wieczornych (od 19:00 do 20:00) na dzień przed umówionym terminem lotu.

7. Wystawiane vouchery ważne są 12 miesięcy od daty zakupu i w tym okresie można zrealizować lot. Posiadacz vouchera musi się skontaktować odpowiednio wcześniej, nie później jednak niż 14 dni przed upływem terminu ważności Vouchera, aby zarezerwować termin realizacji lotu. Voucher może być realizowany wyłącznie przez Parastyle. Istnieje możliwość przedłużenia ważności Vouchera o kolejne 2 miesiące w kwocie 99 zł, ale nie później niż w ostatni dzień ważności Vouchera.

8. Voucher może być wykorzystany jednorazowo bez możliwości podziału. Parastyle nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy. Parastyle ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy:
Upłynął termin ważności Vouchera, uszkodzenia Vouchera uniemożliwiające odczytanie danych zapisanych na Voucherze, po ustaleniu terminu lotu w przypadku gdy Klient nie stawi się na lot.

9. Sprzedajemy lot i umawiamy się na wybrany przez Państwa termin i od pogody w tym terminie uzależnione będzie, gdzie warunki meteorologiczne pozwolą na wykonanie lotu i to właśnie tam pojedziemy.
Istnieje ryzyko, że warunki meteorologiczne (w tym nieodpowiedni kierunek lub siła wiatru) uniemożliwią wykonanie lotu wg wstępnych ustaleń. W takim przypadku lot może zostać przełożony na inną godzinę, datę lub jeśli istnieje alternatywa w danym dniu, Pilot może zaproponować wykonanie lotu w innym miejscu.

10. Lot paralotnią może odbyć się tylko i wyłącznie przy sprzyjających warunkach pogodowych (wiatr do ok. 4 m/s, brak opadów i zagrożenia burzowego). Decyzję o starcie podejmuje tylko i wyłącznie pilot po wcześniejszej ocenie warunków pogodowych.

11. Aby móc wziąć udział w locie, pasażer w kompletnym ubraniu nie może przekraczać wagi 95 kg zaś minimalna waga pasażera to 40 kg.
Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych o zgodzie na lot.

12. Istnieją przeciwwskazania do realizacji lotu, a są nimi: epilepsja, choroby serca, choroby umysłowe, choroby układu oddechowego. W razie jakichkolwiek wątpliwości zalecamy wcześniejszą konsultację lekarską. Pasażer deklaruje, że określenie jego stanu zdrowia i gotowości do przystąpienia do lotu znajduje się w jego własnym zakresie odpowiedzialności.
Jeżeli Pilot ma wątpliwości co do odpowiedniej wagi, stanu zdrowia lub trzeźwości pasażera, ma prawo odmówić wykonania lotu.

13. Pasażer powinien posiadać ubranie adekwatne do pogody w dniu odbywania lotu, mając na uwadze, że w czasie lotu temperatura jest niższa niż na ziemi i wraz z wysokością znacząco spada. (polecamy kurtkę „wiatroodporną”) Istnieje możliwość pobrudzenia się w czasie startu lub lądowania, za co organizator lotu nie bierze odpowiedzialności.

14. Pasażer powinien posiadać ubranie odporne na zimno, wiatr i brud, rękawiczki oraz obuwie usztywniające kostkę. Parastyle zobowiązuje się zapewnić kask i sprzęt paralotniowy.

15. W czasie startu, trwania lotu oraz lądowania, pasażer jest zobligowany wykonywać polecenia pilota. Jeśli Pasażer nie będzie wykonywał poleceń Pilota, Pilot ma prawo przerwać start lub lot i odstąpić od jego dalszego wykonywania.

16. Dokładamy wszelkich starań, aby wykluczyć lub zminimalizować wszelkie ryzyka związane z uprawianiem paralotniarstwa. Bezpieczeństwo Pasażera i tym samym nasze jest dla nas największym priorytetem.
Należy zaznaczyć, że pomimo doświadczenia Pilota w wykonywaniu lotów oraz wszelkich starań Pilota w prawidłowym wykonaniu całego przebiegu lotu, paralotniarstwo wiąże się z ryzykiem odniesienia uszkodzeń ciała (siniaki, skręcenia, złamania, stłuczenia miednicy, urazy kręgosłupa, wstrząśnienia mózgu, w skrajnych przypadkach śmierć).
Ryzyko urazu jest większe podczas wykonywania startu i lądowania, co wiąże się z nieprawidłowym zetknięciem stóp z ziemią, upadkiem lub potknięciem.

17. Pasażer deklaruje, że w pełni zdaje sobie sprawę, że lot paralotniowy wiąże się z niebezpieczeństwem i ryzykiem urazu lub śmierci, które to ryzyko nigdy nie może być do końca wyeliminowane. Pasażer deklaruje, że z pełną świadomością dobrowolnie i na własną odpowiedzialność przystępuje do lotu paralotnią w tandemie i akceptuje ryzyka i niebezpieczeństwa z tym związane.

18. Jeżeli Pasażer nie zgłosi Pilotowi przed lotem, że nie wyraża zgody na wykorzystanie zdjęć i filmów powstałych w czasie lotu, do celów promocyjnych przez Parastyle, to uznaje się, że Pasażer zgadza się na wykorzystanie przez Parastyle zdjęć i filmów powstałych w czasie lotu, do celów promocyjnych.

19. Pilot tandemu posiada Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Pilota pokrywa szkody powstałe wskutek błędu Pilota.
Jeśli Pasażer zechce posiadać dodatkowe ubezpieczenia (KL, NNW, ASSISTANCE itp.) powinien zaopatrzyć się w nie samodzielnie, na dzień odbywania lotu, z zaznaczeniem w trakcie kupowania ubezpieczenia “Cel wyjazdu: sporty wysokiego ryzyka”. Operacje taką Pasażer może wykonać samodzielnie, przez Internet  (np. korzystając z oferty PZU Wojażer). Pilot jest wyłączony z odpowiedzialności za powstałe w czasie lotu, ewentualne uszkodzenia przedmiotów delikatnych będących własnością Pasażera, takich jak np. telefon, kamera, aparat, odzież itp.

20. Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez Nabywcę Lotu / Vouchera z momentem dokonania zapłaty. Nabywca wraz z zakupem lotu lub otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.