Szkolenia

Z nami odnajdziesz swój styl latania!

Paralotniarstwo

To sport i forma rekreacji polegająca na lataniu przy użyciu paralotni. Z uwagi na prostotę obsługi, możliwość spakowania całości sprzętu do dużego plecaka oraz niesamowite wrażenia towarzyszące każdemu lotowi jest jednym z najpopularniejszych sportów lotniczych. Idea paralotniarstwa narodziła się w latach 60-tych w USA, ale dopiero w latach osiemdziesiątych marzenie o swobodnym i tanim lataniu urzeczywistniło się. Dynamiczny rozwój tego sportu nastąpił w krajach alpejskich by pod koniec lat osiemdziesiątych zawitać do Polski.

Szkolenia paralotniowe

Jako jedyny podmiot szkolący w Polsce posiadamy autorskie programy szkolenia paralotniowego zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Programy są zgodne z § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r., w sprawie świadectw kwalifikacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 664 z późn. zm.).

Szkolenia paralotniowe składają się z kilku etapów po zakończeniu których kursant otrzymuje odpowiednie zaświadczenie uprawniające go do podnoszenia swoich umiejętności i zdobywania wyższych kwalifikacji w paralotniarstwie.

Szkolenie paralotniowe mogą rozpocząć osoby pełnoletnie lub osoby które ukończyły 15 lat posiadające pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, ukończyły szkołę minimum podstawową (warunek ustawowy), a ich ogólny stan zdrowia jest dobry i pozwala na bezpieczne prowadzenie szkolenia.

Podczas szkolenia kursant jest objęty opieką instruktorską, a na czas szkolenia kandydat otrzymuje komplet sprzętu paralotniowego (paralotnia, uprząż, kask, radiostacja). W cenie szkolenia zawarte jest ubezpieczenie OC. Komplety paralotni posiadają niezbędne atesty oraz aktualne przeglądy. Kursy odbywają się w okolicach Przemyśla i Bieszczadach.

Szkolenie do wykonywania lotów na paralotniach PP (bez napędu).

Szkolenie podzielone jest na trzy etapy:

Loty wstępne zapoznawcze

Celem szkolenia w tym etapie jest przede wszystkim nauka startu i lądowania oraz samodzielnego przygotowania i kontroli sprzętu przed lotem. Pilot – uczeń po zakończeniu tego etapu szkolenia powinien opanować wszystkie elementy związane ze startem klasycznym, lądowaniem oraz obsługą skrzydła na ziemi, w tym kontrolę przedstartową. Uczeń – pilot uczy się i doskonali podstawowe manewry jak: start, zmiana prędkości lotu, wykonywanie zakrętów, korygowanie znoszenia przez wiatr, precyzyjne podejście do lądowania. Loty na tym etapie szkolenia odbywają się na wysokości do 150 m nad terenem. Szkolenie praktyczne obejmuje minimum 20 lotów. Czas trwania szkolenia 5 dni (+1 rezerwowy).

Trening umiejętności pilotażowych

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności pilotażowych. Pilot uczeń po zakończeniu tego etapu szkolenia powinien umieć zastosować co najmniej jedną metodę wytracania wysokości, opanować wszystkie elementy związane z wykonywaniem zakrętów, krążeniem, oraz posiąść umiejętność stabilizacji skrzydła w locie. Uczeń – pilot po zakończeniu tego etapu powinien umieć wylądować w ograniczonym obszarze. Loty odbywają się na wysokości powyżej 200 m nad terenem. Szkolenie praktyczne obejmuje minimum 10 lotów. Czas trwania szkolenia 2 dni (+1 rezerwowy). Po ukończeniu tego etapu szkolenia jest wydawane skierowanie na egzamin państwowy przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną na Świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotniowego PGP                  z uprawnieniem do lotów na paralotni PP. Posiadacz Świadectwa Kwalifikacji PGP z wpisem PP uprawniony jest do wykonywania samodzielnych lotów na paralotniach bez nadzoru instruktorskiego.

Szkolenie zaawansowane termika, żagiel, aktywny pilotaż

Celem szkolenia jest nauka latania w termice wykorzystując prądy wznoszące, lotów żaglowych a także nauka „aktywnego pilotażu”. W trakcie tego etapu szkolenia pilot ma możliwość poznania prawdziwą magię latania. Nauczymy Cię, jak bezpiecznie wykręcać podstawy chmur. Wspólnie będziemy oceniać i dobierać warunki do latania. Poznasz latanie żaglowe. Będziemy analizować każdy start, lądowanie oraz lot. Polecisz swoje pierwsze kilometry. Poczujesz prawdziwe latanie, które uzależni Cię na całe życie.
Aby przystąpić do szkolenia pilot powinni posiadać Świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotni (ŚK PGP), mieć umiejętność wykonywania „startu odwróconego” (Alpejki). W przypadku pilotów którzy podczas szkolenia nie wykonywali nigdy lotów z wzniesień lub w górach istnieje potrzeba zaliczenia również ćwiczeń związanych ze „startem klasycznym i alpejskim” ze wzniesienia. Warunkiem zaliczenia w/w ćwiczeń jest wykonanie 10 startów.

Szkolenia do wykonywania lotów na paralotniach z napędem PPG i motoparalotniach PPGG

Szkolenie do wykonywania lotów na paralotniach z napędem PPG

Celem szkolenia w tym do wykonywania lotów na paralotniach z napędem jest przede wszystkim nauka startu i lądowania oraz samodzielnego przygotowania
i kontroli sprzętu przed lotem. Uczeń – pilot lub pilot po zakończeniu tego szkolenia powinien opanować wszystkie elementy związane ze startem, lądowaniem oraz obsługą skrzydła i napędu na ziemi, w tym kontrolę przedstartową. W trakcie szkolenia doskonali podstawowe manewry jak: start, zmiana prędkości lotu, wykonywanie zakrętów, korygowanie znoszenia przez wiatr, precyzyjne podejście do lądowania. Po szkoleniu kandydat powinien także umieć zastosować co najmniej jedną metodę wytracania wysokości, opanować wszystkie elementy związane z wykonywaniem zakrętów, krążeniem, oraz posiąść umiejętność stabilizacji skrzydła w locie.

Szkolenie obejmuje:
• wykonanie minimum 35 lotów w tym 3 przeloty na odległość 15 km,
• naukę obsługi paralotni, przygotowania do lotu i składania paralotni po locie,
• naukę sterowania paralotnią i wykonywania manewrów umożliwiających szybsze opadanie oraz lądowanie z napędem pracującym i wyłączonym na ograniczonym obszarze,
• naukę startu metodą klasyczną i odwróconą (alpejką),
• zasady działania silnika spalinowego i zespołu silnikowo-śmigłowego. Naukę obsługi napędu PPG,
• zasady bezpieczeństwa w czasie obsługi i wykonywania lotów z napędem PPG.

Szkolenie na uprawnienie do pilotowania paralotni z napędem PPG zakończone jest egzaminem wewnętrznym i wystawieniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie stanowi podstawę do przystąpienia do egzaminu na Świadectwo Kwalifikacji pilota paralotni PGP z uprawnieniem podstawowym PPG, lub w przypadku pilota ze świadectwem kwalifikacji PGP wpisania uprawnienia do świadectwa.

Szkolenie do wykonywania lotów na motoparalotniach PPGG

Celem szkolenia w tym do wykonywania lotów na motoparalotniach jest przede wszystkim nauka startu i lądowania oraz samodzielnego przygotowania
i kontroli sprzętu przed lotem. Uczeń – pilot lub pilot po zakończeniu tego szkolenia tak jak w przypadku szkolenia PPG powinien opanować wszystkie elementy związane ze startem, lądowaniem oraz obsługą skrzydła i wózka z napędem na ziemi, w tym kontrolę przedstartową. W trakcie szkolenia doskonali podstawowe manewry jak: start, zmiana prędkości lotu, wykonywanie zakrętów, korygowanie znoszenia przez wiatr, precyzyjne podejście do lądowania. Po szkoleniu kandydat powinien także umieć zastosować co najmniej jedną metodę wytracania wysokości, opanować wszystkie elementy związane z wykonywaniem zakrętów, krążeniem, oraz posiąść umiejętność stabilizacji skrzydła w locie.

Szkolenie obejmuje:
• wykonanie minimum 45 lotów, w tym wykonanie 3 przelotów po wyznaczonej trasie do miejsca lądowania oddalonego od miejsca startu o co najmniej 15 km,
• naukę obsługi motoparalotni, przygotowania do lotu i składania po locie,
• naukę sterowania motoparalotnią oraz lądowanie z napędem pracującym
i wyłączonym na ograniczonym obszarze,
• naukę startu przy różnych prędkościach wiatru,
• zasady działania silnika spalinowego i zespołu silnikowo-śmigłowego,
• naukę obsługi motoparalotni,
• zasady bezpieczeństwa w czasie obsługi i wykonywania lotów na motoparalotni,
• przygotowanie operacyjne i nawigacyjne do lotu, łącznie z analizą meteorologiczną,
• wykonywanie procedur pilotażowych normalnych oraz procedur mających zastosowanie w sytuacjach niebezpiecznych i awaryjnych.

Szkolenie na uprawnienie do pilotowania paralotni z napędem PPGG zakończone jest egzaminem wewnętrznym i wystawieniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia stanowi podstawę do przystąpienia do egzaminu na Świadectwo Kwalifikacji pilota paralotni PGP z uprawnieniem podstawowym PPGG, lub w przypadku pilota ze świadectwem kwalifikacji PGP wpisania uprawnienia do świadectwa.

Szkolenia na dodatkowe uprawnienia:

Tandem

Celem szkolenia jest zapoznanie pilota ze specyfiką wykonywania lotów z pasażerem paralotnią dwuosobową. Po zakończeniu szkolenia, szkolony pilot powinien opanować wszystkie elementy związane ze startem, lotem, lądowaniem, sytuacjami niebezpiecznymi paralotni dwuosobowej. Podczas szkolenia pilot powinien opanować również przygotowanie paralotni dwuosobowej do lotu i obsługę sprzętu, łącznie z oceną jej zdatności oraz listę czynności przedstartowych.

Do szkolenia na uprawnienie do przewozu pasażerów (TANDEM) może przystąpić osoba, która spełnia wszystkie poniższe warunki:

 • posiada Świadectwo Kwalifikacji (PGP) z co najmniej jednym ważnym uprawnieniem podstawowym (PP, PPG, PPGG),
 • posiada co najmniej 50 godzin nalotu ogólnego jako pilot dowódca na tej kategorii statku powietrznego, na którą posiada uprawnienie podstawowe,
 • ukończyła 18 rok życia.

Przeszkolenie do lotów holowanych

 

Celem przeszkolenia jest zapoznanie ucznia – pilota, pilota ze specyfiką wykonywania lotów z pomocą urządzeń holujących. Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z bezpiecznym wykonywaniem startów przy pomocy urządzeń holujących, a także procedury z nimi związane.

Przeszkolenie w zależności od typu obejmuje:
• H – przeszkolenie do wykonywania lotów za wyciągarką paralotniową obejmuje szkolenie teoretyczne oraz wykonie przez pilota minimum 10 lotów za holem,
• KS – przeszkolenie na kierownika startów lotów holowanych obejmuje organizację startu paralotniowego oraz przeprowadzenie minimum 30 startów pod nadzorem instruktora z uprawnieniami do lotów holowanych
• OW – przeszkolenie operatorów wyciągarki paralotniowej obejmuje naukę obsługi wyciągarki w tym 50 holi pod nadzorem operatora wyciągarki z uprawnieniami do holowania.

Uwaga!

W przypadku braku odpowiednich warunków atmosferycznych do szkolenia praktycznego, takich jak: wiatr powyżej 5m/s oraz opady deszczu przewidziane są dodatkowe dni rezerwowe, a czas szkolenia może ulec wydłużeniu.

Na szkolenie kandydat powinien zabrać: wysokie buty usztywniające  kostkę, luźną wygodną odzież  mogącą ulec zniszczeniu tj.: długie spodnie oraz bluzę z długim rękawem.

  Napisz do nas

  Odpowiemy najszybciej jak to możliwe

  e-mail

  info[@]parastyle.pl

  adres

  ParaStyle Szkoła Paralotniowa
  ul. Gen. Stanisława Maczka 4
  37-700 Przemyśl

  telefon

  +48 790 767 353

  teen boobs fullindiantube.com xvideosteen
  my sister's breasts mangahentaipro.com jester hentai
  xxphot pornvideosx.info free indian sex mobi
  son of satyamurthy full movie in telugu download hindiclips.com marthi bp
  hindi video sexy youtube pornzilla.mobi sunny leaon porn
  red light area xnxx elfucko.mobi sex vidos com
  faプロ javvideos.net 야설
  telugu bf aunty indianassfuck.com ytmp4
  free 3gp porn bigbobmovs.com sunny lione sex video
  نيك فى ليلة الدخلة porn-red.com سكس كرتون ستيفن
  malayalam kambi videos indiantubetv.com xnxx in video
  صور سكس متحركه مص sexpornoizlex.com عرض بزاز
  kadenang ginto june 28 2019 teleseryehot.com cast of lolong
  نيك في حمام السباحة superamateurtube.com سكس كلاب ونساء
  andra sexy video pornodude.net devanthakudu