Wymiana ŚK

Na wstępie kilka uwag praktycznych:

 • Świadectwo kwalifikacji któremu kończy się ważność najlepiej wysłać do Urzędu Lotnictwa Cywilnego nie później niż miesiąc przed upływem ważności zawartych w nim uprawnień. W ten sposób unikacie podejścia do egzaminu praktycznego wznawiającego,
 • Egzamin praktyczny wznawiający jest płatny mogą przeprowadzić jedynie egzaminatorzy Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej. Protokół z egzaminu należy dołączyć do wniosku o wymianę świadectwa kwalifikacji,
 • Odbiór osobisty w delegaturze terenowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego zaznaczamy we wniosku, jeśli nie chcemy wysyłać oryginału jeszcze ważnego świadectwa kwalifikacji (stare świadectwo kwalifikacji zostawiamy w delegaturze a odbieramy nowe),
 • Obecnie świadectwa kwalifikacji wydane od 2014 są bezterminowe,
 • Karty stopnia wyszkolenia IPPI nie są uprawnieniem wpisywanym do świadectwa kwalifikacji. Urząd Lotnictwa Cywilnego nie wydaję kart IPPI,
 • Zaświadczenia o ukończeniu przeszkolenia do lotów holowanych, kierowników startu holowanego oraz wyciągarkowego także nie są uprawnieniem wpisywanym do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni.

Informacje dotyczące wymiany świadectw kwalifikacji: niezbędne dokumenty, wnioski i opłaty

1. Wypełniamy wniosek – pdf do pobrania lub dostępny na stronie ULC (wzór wypełnienia poniżej):

632. Dokonujemy opłaty lotniczej na konto:

31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02 – 247 Warszawa

Aktualne opłaty lotnicze i skarbowe znajdują się także na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Uwaga: Na egzamin wznawiający należny wydrukować potwierdzenia przelewów. Pliki z potwierdzeniem przelewu np. PDF,  pokazywane na urządzeniach mobilnych nie są honorowane.

UWAGA: Opis w tytule przelewu jest obowiązkowy:

imię i nazwisko / rodzaj czynności urzędowej / numer tabel / numer cześć / nr punktu tabeli

Wydanie świadectwa np. po utracie ważności  66  zł
np. imię i nazwisko/ wydanie świadectwa kwalifikacji PGP / tab.1 część II podczęść 2.2 pkt.7.1

Pilot z ŚK, któremu skończyła się ważność świadectwa wnosi opłatę za egzamin praktyczny za wznowienie uprawnienia w kwocie 82 zł (za każde wznawiane uprawnienie)
np.  imię i nazwisko/ opłata za egzamin  praktyczny na przedłużenie lub wznowienie/ tab.2 część I pod część 1.2 pkt 7

Informacje praktyczne jak poprawnie wypełnić wniosek oraz wzór wypełnionego wniosku 47/lpl1 :

 • Wniosek drukujemy dwustronnie.
 • Wniosek musi być podpisany przez kandydata we wszystkich polach (Data i podpis kandydata) strona 2-3 wniosku.
 • Wniosek wypełniamy literami drukowanymi.
 • Wpisujemy miejscowość i datę.
 • Podajemy numer dotychczasowego świadectwa kwalifikacji (np. PL.XXXXX.PGP)
 • Zaznaczamy powód wymiany np. 5 latach,
 • Punkt 1 wypełniamy dane osobowe.
 • Punkt 2 wypełniamy adres zamieszkania tu podajemy także nr. telefonu do kontaktu i maila jeśli chcemy uzyskać informację o wysyłce świadectwa kwalifikacji.
 • Punkt 3 wniosku podajemy adres do korespondencji jeśli jest taki sam jak w punkcie 2 wniosku to wpisujemy skrót  jw.
 • Punkt 5 wniosku tutaj zaznaczamy informacje dotyczące miejsca odbioru świadectwa kwalifikacji, wysyłka na adres korespondencyjny lub odbiór osobisty z delegatur terenowych. Uwaga nie wpisujemy tutaj adresów zagranicznych podajemy tylko krajowe.
 • Punkt 6 wniosku  (Informacja o dokumentach załączonych do wniosku) zaznaczamy informacje o załącznikach:
  – dowód wniesienia opłaty za wydanie świadectwa kwalifikacji,
  – protokół z egzaminu wznawiającego (po utracie ważności świadectwa kwalifikacji dla osób którym wyszła ważność uprawnień),
  – inne*** (Oryginał Świadectwa Kwalifikacji w przypadku gdy jest jeszcze ważne), badania lotniczo lekarskie dla osób posiadających uprawnienie do lotów z pasażerem „TANDEM”.

Napisz do nas

Odpowiemy najszybciej jak to możliwe

e-mail

info@parastyle.pl

adres

ParaStyle Szkoła Paralotniowa
ul. Gen. Stanisława Maczka 4
37-700 Przemyśl

telefon

+48 790 767 353